MPGK

Natychmiastowa Pomoc
Bezpłatny telefon całodobowy
800 700 880

Historia


Świadczymy usługi pogrzebowe od 1951 roku.

Trzy cmentarze: Cmentarz Nowy ul.Sudecka 68, Cmentarz (Cieplice) ul.Krośnieńska 18a oraz Cmentarz (Sobieszów) ul.Romera są cmentarzami współczesnymi. Cmentarz Stary przy ul.Sudeckiej 44 jest cmentarzem zabytkowym, powstał w głównych swych zarysach w latach 1901-1905 częściowo na terenach istniejącego wcześniej założenia cmentarnego, prawdopodobnie jego budowa oparta była o kompleksowy projekt. Położony jest na terenie pagórkowatym i składa się z trzech części.

W miejscu obecnego budynku administracyjnego znajdował się nieco większy obiekt, być może spełniający funkcje sepulkralne. Około 1913-1014 powstała kaplica- krematorium. Teren cmentarza został wówczas powiększony o część wschodnią, której aleja zewnętrzna łączyła półkoliście obie geometryczne wieloboczne części wcześniejsze. Najstarsza informacja o budynku administracyjnym widnieje na planie z 1937 roku.

Potrzeby miasta spowodowały powstanie w 1972r. w Biurze Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta projektu rozbudowy cmentarza wzdłuż obecnej ul.Świerczewskiego, powiększającego powierzchnię o ok.25%. Cmentarz został od razu w całości zaprojektowany a dalsze jego przekształcenia w niewielkim stopniu zmieniły koncepcję pierwotną.